طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت آگهی کُنار

شهریور ۹, ۱۳۹۱
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت آگهی کُنار

وب سایت کنار، طراحی سایت مجدد خود را به پرنسا واگذار نمود.

برای بالاتر بودن سرعت، این وب سایت با کمک ajax پیاده سازی می شود. این وب سایت با کمک هسته WordPress پیاده سازی خواهد شد.

Tags:

ارسال نظر